Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 33  pokazuj  pozycji

Kategoria
EZP-271-2-11/PN/2020 Dostawa środków dezynfekcyjnych do Apteki Szpitalnej Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-27 2020-07-01 12:00 --
EZP-271-2/59/PN/2020 Dostawa mikromacierzy cytogenetycznych do oceny całego genomu człowieka z kompletem odczynników umożliwiających wykonanie analiz mikromacierzowych i dzierżawą skanera mikromacierzowego z piecem do hybrydyzacji Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-22 2020-06-25 10:30 --
EZP-271-2-33/PN/2020 Dostawa produktów leczniczych przeciwdrobnoustrojowych do Apteki Szpitalnej - 3 zadania dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, z uwzględnieniem bieżących potrzeb zamawiającego. ZADANIE 1 - Amfoterycyna B wbudowana w lipidową błonę liposomów ZADANIE 2 - Caspofungin ZADANIE 3 - Teikoplanina Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-12 2020-06-25 09:57 --
EZP-271-2-40/PN/2020 Dostawa artykułów spożywczych - 4 zadania Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-08 2020-06-17 09:30 --
EZP-271-2/13/PN/2020 Dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej - 7 zadań Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-05 2020-06-10 10:30 --
EZP-271-2-25/PN/2020 Dostawy produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie: PROGRAMY LEKOWE Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-23 2020-05-27 12:30 --
EZP-271-27/PN/2020 DZIERŻAWA 2 ANALIZATORÓW DO WYKONYWANIA BADAŃ SEROLOGICZNYCH WRAZ Z POZOSTAŁYM SPRZĘTEM I INFORMATYCZNYM SYSTEMEM LABORATORYJNYM DO OBSŁUGI PRACOWNI SEROLOGICZNEJ I BANKU KRWI WRAZ Z SUKCESYWNYMI DOSTAWAMI MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DEDYKOWANYCH DO DZIERŻAWIONYCH ANALIZATORÓW DLA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-03-25 2020-04-27 12:00 --
EZP-271-2-20/PN/2020 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-03-20 2020-04-24 12:30 --
EZP-271-2-16 /PN/ 2020 Dostawa immunoglobulin do Apteki Szpitalnej - 3 zadania dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-03-13 2020-04-16 11:15 --
EZP-271-2-5/ PN/2020 Dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej - 2 zadania dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie: Hemostatyczny opatrunek chirurgiczny oraz ornithine aspartate Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-03-13 2020-04-15 11:15 --
EZP-271-2-14/PN/2020 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO OZNACZANIA POZIOMU KALPROTEKTYNY I INFLIXIMABU DLA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-03-03 2020-04-07 09:30 --
EZP-271-2-7/PN/2020 DOSTAWA PRODUKTU LECZNICZEGO – BLINATUMOMAB DO APTEKI SZPITALNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-18 2020-03-31 12:30 --
EZP-271-2-8/PN/2020 DOSTAWA PRODUKTU LECZNICZEGO – DINUTUXIMAB BETA DO APTEKI SZPITALNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-14 2020-03-31 12:00 --
EZP-271-2-1/PN/2020 DZIERŻAWA ANALIZATORÓW PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH (ODCZYNNIKI, KALIBRATORY, MATERIAŁY KONTROLNE) DLA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE (4 SZTUKI) Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-01-30 2020-03-12 12:00 --
EZP-271-2-124/PN/2019 DOSTAWA PRODUKTU LECZNICZEGO - IMMUNOGLOBULINY- dla Uniwersytec-kiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie PROGRAM LEKOWY „Leczenie pierwotnych niedoborów odporności dla dzieci”.. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-01-24 2020-02-26 10:30 --
EZP-271-2-119/PN/2019 OBSŁUGA SERWISOWA APARATURY MEDYCZNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE W ZAKRESIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH ORAZ NAPRAW Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-01-21 2020-02-27 12:00 --
EZP-271-2-107/PN/2019 Dostawa środków dezynfekcyjnych Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 0406 Środki czystości 2019-11-29 2020-01-07 12:00 --
EZP-271-2-80/PN/2019 DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO APTEKI SZPITALNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE : LEKI Z IMPORTU DOCELOWEGO; HUMAN ALBUMIN Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1601 Leki i produkty lecznicze 2019-11-28 2020-01-08 12:00 --
EZP-271-2-109/PN/2019 Zakup aparatury do diagnostyki obrazowej dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie- mikroskopy diagnostyczne Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1603 Sprzęt medyczny 2019-10-15 2019-10-28 12:00 --
EZP-271-2/97/PN/2019 Dostawa drobnego sprzętu medycznego - 5 zadań Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1603 Sprzęt medyczny 2019-10-08 2019-11-14 10:30 --
EZP-271-2-100/PN/2019 Dostawa drobnego sprzętu medycznego - 3 zadania Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-09-26 2019-11-08 12:00 --
EZP-271-2-66/PN/2019 USŁUGI PRANIA WRAZ Z TRANSPORTEM ORAZ NAJEM BIELIZNY DLA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3110 Usługi pralnicze i czyszczenia 2019-09-24 2019-10-28 12:00 --
EZP-272-2-88/PN/2019 Dostawa wyrobów medycznych dla Apteki- 5 zadań Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1603 Sprzęt medyczny 2019-09-11 2019-10-28 09:30 --
EZP-271-2-39/PN/2019 Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów neurochrurgicznych - 10 zadań Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1603 Sprzęt medyczny 2019-09-04 2019-10-07 10:30 --
EZP-271-2-56/PN/2019 Dostawa produktów leczniczych dla Apteki - 10 zadań Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1601 Leki i produkty lecznicze 2019-08-05 2019-09-12 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa