Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 51  pokazuj  pozycji

EZP-271-2-136/PN/2020 Obsługa serwisowa - pogwarancyjnej aparatury medycznej firmy GE Healthcare, MEDIMA, GETINGE będącej na wyposażeniu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w zakresie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-22 2021-01-22 09:30 --
EZP-271-2-139/PN-2020 Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego do Apteki Szpitalnej - 15 zadań dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, z uwzględnieniem bieżących potrzeb zamawiającego. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-16 2021-01-20 09:30 --
EZP-271-2140/PN/2020 1. Przedmiot zamówienia stanowi: DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DLA APTEKI SZPITALNEJ – 3 ZADANIA Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-11 2021-01-14 10:30 --
EZP-271-2-83/PN/2020 Realizacja projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) ”1. Oprogramowanie aplikacyjne w tym oprogramowanie EDM” dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-11 2021-01-14 12:00 --
EZP-271-2-127/PN/2020 Świadczenie usługi bezpośredniej, całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-20 2021-01-04 10:30 --
EZP-271-2-124/PN/2020 Dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, z uwzględnieniem bieżących potrzeb zamawiającego. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-09 2021-01-04 12:00 --
EZP-271-2-105/PN/2020 Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów angiograficznych - 3 zadania dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-04 2020-12-11 10:30 --
EZP-271-2-78/PN/2020 Realizacja projektu Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) „2. infrastruktura obsługi warstwy lokalnej MSIM”: 1. rozbudowa posiadanej infrastruktury serwerowej; 2. przebudowa środowiska do przechowywania danych; 3. biblioteka taśmowa. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-23 2020-10-26 13:00 --
EZP-271-2-103/PN/2020 1. Przedmiot zamówienia stanowi: Dostawa drobnego sprzętu medycznego – 2 zadania Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-16 2020-11-06 10:30 --
EZP-271-2-63/PN/2020 Dostawa immunoglobulin do Apteki Szpitalnej - 5 zadań dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie: Program lekowy "Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci" Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-11 2020-10-28 10:30 --
EZP-271-2-102/PN/2020 Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego do Apteki Szpitalnej - 12 zadań dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-04 2020-10-21 10:30 --
EZP-271-2-82/PN/2020 Rozbudowa infrastruktury serwerowej oraz macierzy Uniwersyteckiego Szpita-la Dziecięcego w Krakowie w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-28 2020-09-30 12:00 --
EZP-271-2-109/PN/2020 Dostawa zestawów do odzyskiwania krwi oraz matryc do regeneracji skóry właściwej do Apteki Szpitalnej - 2 zadania. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-26 2020-09-29 09:30 --
EZP-271-2-100/PN/2020 Obsługa serwisowa aparatury medycznej firmy SIEMENS w zakresie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-21 2020-09-24 12:00 --
EZP-271-2-99/PN/2020 Obsługa serwisowa aparatury medycznej firmy OLYMPUS w zakresie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-21 2020-09-23 12:00 --
EZP-271-2-91/PN/2020 Usługi sprzątania wnętrz budynków oraz terenów zewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-21 2020-09-22 12:00 --
EZP-271-2-57/PN/2020 Dzierżawa analizatora do oznaczania ilościowego: prokalcytoniny, Troponiny T, NT-proBNP, Enolazy Neuroswoistej wraz z sukcesywnymi dostawami odczynników i materiałów zużywalnych - dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-19 2020-10-08 10:30 --
EZP-271-2-90/PN/2020 Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wytwarzanych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-05 2020-09-07 12:00 --
EZP-271-2-76/PN/2020 Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów kardiochirurgicznych oraz szybkich testów immunochromatograficznych Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-03 2020-09-30 12:00 --
EZP-271-2-86/PN/2020 Dostawa mleka w proszku i butelkach dla niemowląt oraz preparatów mleko zastępczych w proszku i w płynie - 2 zadania Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-30 2020-09-07 09:30 --
EZP-271-2-74/PN/2020 Obłożenie pola operacyjnego, odzież ochronna i fartuchy ochronne Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-21 2020-09-24 12:00 --
EZP-271-71/PN/2020 Dostawa leków cytotoksycznych dla Apteki Szpitalnej – 10 zadań Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-15 2020-08-24 10:30 --
EZP-271-2/62/PN/2020 Dostawa leków cytotoksycznych dla Apteki Szpitalnej - 18 zadań Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-10 2020-08-12 09:30 --
EZP-271-2/72/PN/2020 DOSTAWA LEKÓW CYTOTOKSYCZNYCH DLA APTEKI SZPITALNEJ – 12 ZADAŃ dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-09 2020-08-19 10:30 --
EZP-271-2-75/PN/2020 Dostawa rękawic jednorazowych diagnostycznych, chirurgicznych i ochronnych Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-08 2020-08-13 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa