Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 79  pokazuj  pozycji

EZP-271-2-59/TP/2022 Modernizacja Instalacji Zasilania Tlenu Medycznego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w związku z COVID 19 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-12 2022-04-27 13:00 --
EZP-271-2-39/PN/2022 Dostawa drobnego sprzętu medycznego -2 zadania Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-01 2022-05-05 10:30 2022-06-28
EZP-271-2- 30/PN/2022 Dostawa paneli do diagnostyki zakażeń układu oddechowego powodowanych przez wirusa Sars CoV-2,innych testów i zestawów transportowych kompatybilnych z urządzeniem GeneXpert Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-01 2022-04-28 13:00 --
EZP-271-2-33/TP/2022 Dostawa odczynników laboratoryjnych - 4 zadania Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-18 2022-03-28 09:30 2022-04-07
EZP-271-2-5/PN/2022 Dostawa paliwa gazowego – gaz ziemny wysokometanowy - dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-03-16 2022-04-12 13:00 --
EZP-271-2-50/PN/2022 Dostawa produktów spożywczych – 5 zadań. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-03-15 2022-04-15 09:30 2022-05-10
EZP-271-2-31/TP/2022 Dostawa pomp insulinowych w ramach świadczenia „Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci” Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-10 2022-03-22 13:00 2022-04-14
EZP-271-2- 14/PN/2022 Dostawa gazów technicznych, gazów medycznych wraz z dzierżawą urządzeń Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-02-11 2022-03-17 13:00 --
EZP-271-2-6/PN/2022 Dostawa protezy pnia płucnego Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-02-02 2022-03-07 10:30 2022-06-28
EZP-271-2-8/TP/2022 Dostawa stymulatora nerwu błędnego Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-01-31 2022-02-08 09:30 2022-02-10
EZP-271-2-3/PN/2022 Dostawa produktów leczniczych dla Apteki Szpitalnej – 9 zadań. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-01-28 2022-03-03 09:30 2022-04-25
EZP-271-2-1/TP/2022 OPROGRAMOWANIE LIS Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-01-14 2022-03-28 13:00 2022-04-14
EZP-271-2-110/PN/2021 Dostawa odzieży i obuwia medycznego oraz niemedycznej odzieży i obuwia ochronnego na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-01-04 2022-02-14 09:30 2022-04-27
EZP-271-2 - 119/TP/2021 Rozbudowa systemu szlabanów parkingowych wraz z montażem i wykonaniem instalacji zasilającej i komunikacyjnej dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-30 2022-02-04 13:00 2022-03-02
EZP-271-2-106/TP/2021 Wyroby medyczne – roztwory do stosowania w dostępach naczyniowych oraz zestawy do separacji płytek krwi Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-27 2022-01-05 12:00 --
EZP-271-2-79/TP/2021 OBSŁUGA SERWISOWA POGWARANCYJNEGO SYSTEMU ELEKTROFIZJOLOGICZNEGO LABSYSTEM PRO ORAZ STYMULATORA MICOPACE FIRMY BOSTON SCIENTIFIC DLA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-21 2022-01-11 09:30 2022-02-01
EZP-271-2-115/PN/2021 Dostawa jednorazowych kaniul i korków oraz aparatów do infuzji grawitacyjnej – 2 zadania. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-17 2022-02-02 09:30 2022-04-25
EZP-271-2 - 81/TP/2021 Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych oraz sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych i odczynników wraz z materiałem kontrolnym Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-19 2021-12-09 13:00 2022-01-10
EZP-271-2-80/PN/2021 Obsługa serwisowa - pogwarancyjnej aparatury medycznej firmy GE MEDICAL będącej na wyposażeniu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w zakresie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-22 2021-11-26 09:30 --
EZP-271-2-97/TP/2021 Modernizacja Instalacji Zasilania Tlenu Medycznego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w związku z COVID 19 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-24 2021-10-11 13:00 --
EZP-271-2-82/TP/2021 Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-22 2021-09-30 09:30 2021-10-12
EZP-271-2-69/TP/2021 Dostawę paneli do diagnostyki molekularnej zakażeń układu oddechowego oraz układu pokarmowego kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem QIAstat-Dx. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-08 2021-09-16 09:30 2021-09-24
EZP-271-2-78/TP/2021 Dostawa aparatu USG dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-31 2021-09-23 13:00 2021-10-12
EZP-271-2-83/TP/2021 Modernizacja Instalacji Zasilania Tlenu Medycznego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w związku z COVID 19 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-31 2021-09-20 13:00 --
EZP-271-2-75/PN/2021 Dostawa preparatów do żywienia enteralnego - 3 zadania Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-17 2021-09-21 09:30 2021-10-20

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa