Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 228  pokazuj  pozycji

EZP-271-2-99/2018 Świadczenie usług serwisowych - przeglądy i naprawy tomografu komputerowego SOMATOM DEFINITION AS oraz oprogramowania SYNGO.VIA Postępowanie PZP ZADANIE 1 Świadczenie usług serwisowych pogwarancyjnych tomografu komputerowego Somatom Definition AS 2019-03-22 09:00 --
EZP-271-2-80/2018 Dostawa preparatów do sporządzania żywienia pozajelitowego Postępowanie PZP Dostawa preparatów do sporządzania żywienia pozajelitowego 2019-04-01 10:00 --
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 1 IMIGLUCERAZUM Program lekowy „ Leczenie choroby Gaucher’a”. 2019-03-29 10:00 --
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 10 OMALIZUMABUM Program lekowy „ Leczenie Ciężkiej Astmy Alergicznej IgE zależnej”. 2019-03-29 10:00 --
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 11 ANAGRELIDUM 2019-03-29 10:00 --
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 12 PALIVISUMABUM Program lekowy „ Profilaktyka zakażeń wirusem RS” 2019-03-29 10:00 --
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 13 ECULIZUMABUM Program lekowy „Leczenie atypowego zespołu hemolityczno - mocznicowego” 2019-03-29 10:00 --
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 14 ELTROMBOPAGUM Program lekowy „Leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną” 2019-03-29 10:00 --
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 15 INFLIXIMABUM Program lekowy „ Leczenie choroby Leśniowskiego – Crohna 2019-03-29 10:00 --
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 16 TREPROSTENILUM Program lekowy „Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP))” 2019-03-29 10:00 --
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 17 AGLUCOSIDASUM ALFA Program lekowy „ Leczenie choroby Pompego”. 2019-03-29 10:00 --
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 18 DIMETHYLIS FUMARAS Program lekowy „ Leczenie stwardnienia rozsianego” 2019-03-29 10:00 --
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 19 NATALIMUMAB Program lekowy „. Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego”. 2019-03-29 10:00 --
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 2 TOBRAMYCIN Program lekowy „ Leczenie przewlekłego zapalenia płuc u pacjentów z mukowiscydozą”. 2019-03-29 10:00 --
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 20 DEFERAZYROXUM Program lekowy „Leczenie doustne stanów nadmiaru żelaza w organizmie”. 2019-03-29 10:00 --
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 21 EWEROLIMUS Program lekowy „Leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate zniekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (sega)”. 2019-03-29 10:00 --
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 22 IDURSULFASE Program lekowy „ Leczenie mucopolisacharydozy typu II ( zespół Huntera)”. 2019-03-29 10:00 --
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 23 TOXINUM BOTULINICUM Fiol. 500 j. TOXINUM BOTULINICUM Fiol. 100 j. Program lekowy „ Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym”. 2019-03-29 10:00 --
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 24 TRIPTORELINUM Program lekowy „ Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego”. 2019-03-29 10:00 --
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 25 GLATIRAMER ACETATE Program lekowy „Leczenie stwardnienia rozsianego”. 2019-03-29 10:00 --
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 3 BOSENTANUM Program lekowy „ Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP)” 2019-03-29 10:00 --
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 4 INTERFERON BETA – 1 B Program lekowy „ Leczenie stwardnienia rozsianego” 2019-03-29 10:00 --
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 5 INTERFERON BETA – 1 A Program lekowy „ Leczenie stwardnienia rozsianego”. 2019-03-29 10:00 --
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 6 TERIFLUNOMIDUM Program lekowy „Leczenie stwardnienia rozsianego” 2019-03-29 10:00 --
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 7 DARBOPOETYNA ALFA Program lekowy „ Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerkowej”. 2019-03-29 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa