Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 149  pokazuj  pozycji

EZP-271-2-100/2018 Świadczenie usług serwisowych pogwarancyjnych – przeglądy i naprawy Angiografu INNOVA IGS520 Postępowanie PZP Świadczenie usług serwisowych pogwarancyjnych – przeglądy i naprawy Angiografu INNOVA IGS520 2019-03-11 10:00 2019-04-11 15:11 Serwis sprzętu medycznego i laboratoryjnego
EZP-271-2-99/2018 Świadczenie usług serwisowych - przeglądy i naprawy tomografu komputerowego SOMATOM DEFINITION AS oraz oprogramowania SYNGO.VIA Postępowanie PZP ZADANIE 1 Świadczenie usług serwisowych pogwarancyjnych tomografu komputerowego Somatom Definition AS 2019-03-22 09:00 -- Serwis sprzętu medycznego i laboratoryjnego
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 15 INFLIXIMABUM Program lekowy „ Leczenie choroby Leśniowskiego – Crohna 2019-03-29 10:00 -- Leki i produkty lecznicze
EZP-271-2-80/2018 Dostawa preparatów do sporządzania żywienia pozajelitowego Postępowanie PZP Dostawa preparatów do sporządzania żywienia pozajelitowego 2019-04-01 10:00 -- Leki i produkty lecznicze
EZP-271-2-5/PN/2019 Dostawa produktu leczniczego – leku cytotoksycznego -na potrzeby Kliniki Onkolo-gii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Postępowanie PZP Dostawa produktu leczniczego – leku cytotoksycznego -na potrzeby Kliniki Onkolo-gii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie 2019-04-02 09:00 -- Leki i produkty lecznicze
EZP-271-88/2018 Dostawa preparatów do sporządzania żywienia pozajelitowego wraz z osprzętem i dzierżawą urządzń - 2 grupy Postępowanie PZP Grupa 1 - Preparaty do sporządzania żywienia pozajelitowego (14 pozcji) 2019-04-12 10:00 -- Leki i produkty lecznicze
EZP-271-88/2018 Dostawa preparatów do sporządzania żywienia pozajelitowego wraz z osprzętem i dzierżawą urządzń - 2 grupy Postępowanie PZP Grupa 2 - Osprzęt do pomp strzykawkowych 2019-04-12 10:00 -- Leki i produkty lecznicze
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 22 IDURSULFASE Program lekowy „ Leczenie mucopolisacharydozy typu II ( zespół Huntera)”. 2019-03-29 10:00 -- Leki i produkty lecznicze
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 23 TOXINUM BOTULINICUM Fiol. 500 j. TOXINUM BOTULINICUM Fiol. 100 j. Program lekowy „ Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym”. 2019-03-29 10:00 -- Leki i produkty lecznicze
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 24 TRIPTORELINUM Program lekowy „ Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego”. 2019-03-29 10:00 -- Leki i produkty lecznicze
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 25 GLATIRAMER ACETATE Program lekowy „Leczenie stwardnienia rozsianego”. 2019-03-29 10:00 -- Leki i produkty lecznicze
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 1 IMIGLUCERAZUM Program lekowy „ Leczenie choroby Gaucher’a”. 2019-03-29 10:00 -- Leki i produkty lecznicze
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 2 TOBRAMYCIN Program lekowy „ Leczenie przewlekłego zapalenia płuc u pacjentów z mukowiscydozą”. 2019-03-29 10:00 -- Leki i produkty lecznicze
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 3 BOSENTANUM Program lekowy „ Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP)” 2019-03-29 10:00 -- Leki i produkty lecznicze
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 4 INTERFERON BETA – 1 B Program lekowy „ Leczenie stwardnienia rozsianego” 2019-03-29 10:00 -- Leki i produkty lecznicze
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 5 INTERFERON BETA – 1 A Program lekowy „ Leczenie stwardnienia rozsianego”. 2019-03-29 10:00 -- Leki i produkty lecznicze
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 6 TERIFLUNOMIDUM Program lekowy „Leczenie stwardnienia rozsianego” 2019-03-29 10:00 -- Leki i produkty lecznicze
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 7 DARBOPOETYNA ALFA Program lekowy „ Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerkowej”. 2019-03-29 10:00 -- Leki i produkty lecznicze
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 8 LARONIDASUM Program lekowy „ Leczenie choroby Hurler”. 2019-03-29 10:00 -- Leki i produkty lecznicze
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 9 BRENTIXIMAB VEDOTIN Program lekowy „. Leczenie pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem ziarniczym CD30+”. 2019-03-29 10:00 -- Leki i produkty lecznicze
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 10 OMALIZUMABUM Program lekowy „ Leczenie Ciężkiej Astmy Alergicznej IgE zależnej”. 2019-03-29 10:00 -- Leki i produkty lecznicze
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 11 ANAGRELIDUM 2019-03-29 10:00 -- Leki i produkty lecznicze
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 12 PALIVISUMABUM Program lekowy „ Profilaktyka zakażeń wirusem RS” 2019-03-29 10:00 -- Leki i produkty lecznicze
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 13 ECULIZUMABUM Program lekowy „Leczenie atypowego zespołu hemolityczno - mocznicowego” 2019-03-29 10:00 -- Leki i produkty lecznicze
EZP-271-96/2018 Dostawa produktówleczniczych dla Apteki- 25 zadan Postępowanie PZP ZADANIE 14 ELTROMBOPAGUM Program lekowy „Leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną” 2019-03-29 10:00 -- Leki i produkty lecznicze

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa